Obchodní podmínky

Základní ujednání

Virtualnimeny.com vystavuje nabídku digitálních měn na internetu. K objednání služby dochází vyplněním objednávkového formuláře uvedeného na webové stránce www.virtualnimeny.com. Poté je vystaveno potvrzení objednávky s platebními instrukcemi pro převod v rámci České republiky a zasláno na e-mailovou adresu uvedenou klientem v objednávkovém formuláři.

Zaplacením objednávky klient prohlašuje, že byl obeznámen s riziky převodů a uchováváním digitálních měn.

Ochrana osobních informací

Potvrzením objednávky klient souhlasí, že jím poskytnuté údaje v objednávkovém formuláři budou po dobu nezbytně nutnou pro vypořádání transakce uchovány v systému provozovatele webové stránky virtualnimeny.com

Objem obchodu a směnný kurz

Minimální množství prostředků, jež jsou předmětem prodeje nebo nákupu každého bezhotovostního obchodu, činí 500,- CZK nebo ekvivalent této částky ve virtuální méně. Maximální množství prostředků je pak určeno hranicí 100.000,- CZK. Klient souhlasí s tím, že směnný kurz bude určen dle aktuálního směnného kurzu v době připsání peněžních prostředků na platební účet uvedený v objednávce. Jakmile budou peněžní prostředky připsány na platební účet provozovatele, bude klient informován prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce o výši aktuálního směnného kurzu.

Splnění závazku klienta

Klient splní svou povinnost úhrady převedením prostředků nebo vložením peněžních prostředků v hotovosti na účet uvedený v objednávce, včetně použití dohodnutých znaků (variabilní symbol)

Pokud nemůže být objednávka vyřízena, bude klient informován e-mailem a peníze budou neprodleně vráceny na účet klienta, z kterého byla provedena platba.

Virtualnimeny.com neručí za žádné škody, které zákazníkovi vznikly udáním chybné adresy peněženky, ztrátu nebo odcizení hesla k peněžence zákazníka ani za ztráty vzniklé výpadkem sítě internet či P2P sítí digitální měny samotné.

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací

Každý klient má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými službami, chováním týmu virtuálnimeny.com, a to formou reklamace nebo stížnosti prostřednictvím e-mailu info@virtualnimeny.com

Změna podmínek

Virtualnimeny.com je oprávněna tyto obchodní podmínky v návaznosti na vývoj právního a podnikatelského prostředí a s ohledem na svou obchodní politiku kdykoli změnit.

Závěrečná ustanovení

Klient může svou objednávku zrušit po zaplacení, pokud ještě nedošlo k vypořádání transakce. Objednávku lze zrušit e-mailem nebo telefonicky pomocí kontaktů uvedených na webové stránce virtualnimeny.com v odkazu kontakty. Klientovi bude neprodleně vrácena jím zaplacená částka.